NIEUWS

Krijgen we een corona-correctie in de vastgoedmarkt? 

De coronacrisis dreigt de vastgoedmarkt tijdelijk tot stilstand te brengen. Een prijscorrectie zou het gevolg kunnen zijn.

Geïnteresseerde kopers kunnen aangeboden panden niet langer bezoeken. Fotoshoots van woningen zijn onmogelijk ­geworden. Nieuwe eigendommen komen niet meer op de markt. Bij het netwerk van vastgoedmakelaars zijn de meeste activiteiten plots weggevallen. ‘Ik verwacht dat de vastgoedmarkt voor enige tijd in pauzestand gezet wordt’, zegt ceo Johan Krijgsman. ‘Rustig blijven is de boodschap.’

De coronacrisis liet vorige week al sporen na. De notarissen verwerkten 27 procent minder vastgoeddossiers dan in dezelfde week een jaar eerder. Dat komt doordat de bevolking met andere zaken bezig is dan met vastgoedtransacties. ‘Er zijn minder mensen op zoek naar een woning’, stelt Bart Van Opstal van Notaris.be vast. Aan de notarissen ligt het niet. Ze blijven bereikbaar. Er wordt gewerkt met gesloten deuren, maar ook via elektronische weg kunnen compromissen nog ondertekend worden. Desnoods worden de documenten per post verstuurd.

De grote vraag is of de coronacrisis de prijzen van vastgoed zal doen dalen. ‘Dat is koffiedik kijken’, zegt Van Opstal. ‘De crisis is nog niet lang genoeg bezig om conclusies te kunnen trekken.’ Krijgsman sluit niet uit dat ­iemand die dringend van zijn ­woning af wil, iets van de prijs zal afdoen. ‘Anderzijds blijft lenen ­supergoedkoop, en neemt de overheid de juiste ondersteunende maatregelen. En nu de beurs daalt, komt vastgoed weer in het vizier van de particuliere investeerder die op zoek is naar rendement. Ook tijdens de financiële crisis heeft het Belgische vastgoed een zware dip vermeden door ons goede sociale stelsel.’

Externe schok 


Academici zien wel signalen die de vastgoedprijzen ongunstig kunnen beïnvloeden. ‘Ik verwacht dat de prijzen voor woningen zullen zakken’, zegt Sien Winters, onderzoeksleider wonen bij de Leuvense onderzoeksgroep Hiva. ‘We weten dat drie variabelen heel ­belangrijk zijn voor de prijzen: de inkomens, de interestvoeten en de fiscale voordelen. Door de crisis ontstaat er onzekerheid over de inkomens. Die zullen in de toekomst mogelijk dalen. Ook de ­fiscale voordelen zijn deels weg­gevallen door het afschaffen van de woonbonus. Afgelopen najaar hebben we al gewaarschuwd voor mogelijke negatieve gevolgen daarvan. Onze stelling was dat die verteerbaar zou zijn, mits zich geen externe schokken zouden voordoen. Maar zo’n schok doet zich nu dus wel voor.’

In het ergste geval kan een ­domino-effect ontstaan, zegt Winters. Een prijsdaling van meer dan 10 procent is mogelijk een probleem voor bezitters die 90 procent van de aankoopprijs hebben gefinancierd. Hun woning wordt dan minder waard dan de lening. De woning kan dan niet verkocht worden zonder er geld bij in te schieten. Het effect kan zijn dat er minder transacties plaatsvinden en de markt sterk afkoelt. ‘Zo’n kantelpunt is niet voor onmiddellijk’, zegt Winters. ‘De risico’s in België zijn kleiner dan in sommige andere landen. Dat de overheid en de banken uitstel van betaling mogelijk maken, heeft ook een stuk risico weggenomen’.

Winters sluit niet uit dat de coronacrisis de hele vastgoedmarkt zal treffen. ‘Veel zal afhangen van de lengte van de crisis, de onzekerheid en de mate waarin bedrijven levensvatbaar blijven.’

De Leuvense vastgoedeconoom Sven Damen denkt ook dat een zware recessie, met stijgende werkloosheid, wel een effect zal hebben. ‘In onzekere tijden gaan mensen hun aankopen uitstellen. De vraag is dan hoe de lange­termijnrente zich ontwikkelt. We moeten voorzichtig zijn met voorbarige conclusies, maar ik ben niet superoptimistisch.’

 

Mooijman R. (2020). Vastgoedmarkt op weg naar corona-correctie. Geraadpleegd op 26 maart 2020, https://www.standaard.be/

 

 

Nieuwe noodmaatregelen door ongeziene stijging tijdelijke werklozen: tot half jaar uitstel voor aflossing woonkrediet

 

Wie zijn woonkrediet door de coronacrisis tijdelijk niet kan aflossen, tot zes maanden uitstel kan vragen bij zijn bank. Dat schrijft De Standaard. De maatregel is een tegemoetkoming die vooral voor de tijdelijke of technische werklozen bedoeld is: zij zijn nu al met 500.000, en dat aantal kan nog stijgen tot 1 miljoen, aldus federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) in VTM NIEUWS.
 
 
Wie tijdelijk werkloos wordt, krijgt een deel van het bruto loon verder uitbetaald: de federale regering verhoogde de drempel door de coronacrisis van 65 naar 70 procent. Maar dat bedrag waarop de uitkering is gebaseerd, is wel begrensd op 2.754 euro. Vooral mensen met een hoger loon die een hoge woonlening hebben lopen, kunnen daarbij in de problemen komen. Want de hypotheekaflossingen moeten normaal gezien wel gewoon doorbetaald worden. 

De banken hebben nu afgesproken tijdelijk uitstel zonder kosten toe te laten. “De banken zullen voor iedereen apart kijken wat de beste oplossing is. In sommige gevallen zal dat een uitstel van betaling van het kapitaal van het hypothecair krediet zijn. De banken zijn in deze dossiers bereid tot een dergelijk uitstel en zullen hiervoor geen kosten aanrekenen”, klinkt het bij sectororganisatie Febelfin.

Het aantal tijdelijke werklozen is in iets meer dan een week tijd meer dan vervijftienvoudigd: voor de coronacrisis waren ze nog met ongeveer 30.000, nu ligt het aantal op meer dan 500.000. Op het hoogtepunt van de kredietcrisis van 2008 waren er 100.000 tijdelijke werklozen, nu dus al vijf keer meer. Volgens Muylle valt niet uit te sluiten dat het aantal zelfs zal oplopen tot een miljoen.

Soepelere regels voor tijdelijke werkloosheid
Minister van Werk Muylle besliste dat die honderdduizenden Belgen onmiddellijk een forfait van 1.450 euro per maand zullen krijgen “om hun koopkracht te vrijwaren en de mensen hun facturen te kunnen laten betalen”.  Het juiste bedrag waarop een tijdelijk werkloze recht heeft, wordt dan later berekend. 

Ook de aanvraagprocedure om tijdelijke werkloosheid aan te vragen bij de RVA wordt vereenvoudigd. Volgens De Tijd verwacht Muylle 1 miljard euro nodig te hebben.

Diependaele verlengt fiscale termijnen met twee maanden
Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) verlengt sowieso al een aantal fiscale termijnen als gevolg van het coronavirus. Verschillende termijnen, bijvoorbeeld voor de aangifte van de erfbelasting of de termijn voor de meeneembaarheid van de registratiebelastingen, worden met twee maanden verlengd. 

De Vlaamse regering heeft al een pakket maatregelen genomen om de socio-economische impact van het coronavirus te temperen. In dat pakket zitten ook verschillende fiscale maatregelen. Zo werd onder meer beslist om de aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing zes maanden later te versturen en de betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting met vier maanden uit te stellen. Wie technisch werkloos wordt, moet gedurende een maand niet betalen voor water, gas en elektriciteit. De Vlaamse overheid neemt de factuur gedurende een maand op zich. 

Nu komen daar nog een aantal fiscale ingrepen bij. “Voor de gezinnen zorgen we voor een uitstel aan bepaalde verplichtingen waaraan de burger door de lockdown niet kan voldoen”, legt minister Diependaele uit. “We beschouwen de lockdown dus als overmacht. Concreet betekent dit dat we zeer gericht verschillende termijnen gaan verlengen met twee maanden. We leggen voor deze dossiers ook geen belastingverhogingen op.” Als de lockdown langer zou duren, schuiven de termijnen verder mee op.

Over welke termijnen gaat het dan? Bijvoorbeeld over het indienen van de aangifte voor erfbelastingen, maar ook voor aktes die niet tijdig ter registratie voorgelegd kunnen worden. Ook de termijnen voor bepaalde gunstregimes schuiven mee op. Denk maar aan de termijn van 2 jaar waaraan men moet voldoen voor de meeneembaarheid van de registratiebelasting.

(bron: https://www.hln.be)

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons